Saturday, 13 April 2019

MINIBOSS вече е в Бургас!
Международната образователна мрежа MINIBOSS BUSINESS SCHOOL стартира първия си прием!

MINIBOSS е световната марка №1 в бизнес обучението!
MINIBOSS е съботно бизнес-училище за деца и юноши!

За първи път децата на Бургас ще получат възможност за световно бизнес образование от ранна възраст и възможност да реализират своите идеи с помощта на единствения Бизнес инкубатор за деца и юноши в света - MINIBOSS!Те разбират икономическите явления, като закон на търсенето и предлагането, закон на Парето (закон на елита) за разходите и производството, чрез практически занятия които са забавни и насочват децата към размисли за:
  • колко човека е най-добре да има в едно производство;
  • кой от производсвените фактори да променят първо, за да имат най-висок брой на маргиналения продукт!


Ученици
  • ще направят своите бизнес проекти,
  • ще получат сертификати от Великобритания,
  • ще представят България в Световното стартъп първенство!!
  • Създайте успешно бъдеще за вашето дете!
При нас и родителите са наясно с учебният процес с комуникацията, която постоянно осъществяваме с тях!


Прочетете повече facebook

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

MINIBOSS GLOBAL

GIVE OPPORTUNITY TO OPEN MINI BOSS BUSINESS SCHOOL IN RUSSIA

MINIBOSS & BIGBOSS SUMMER CAMPS