„ Образованието не е изучаването на факти, а обучението на ума да мисли“ – Алберт Айнщайн

    С постепенната, но непоколебима промяна на света , се променя и нуждата на умения за успех в бъдещето. Ние сме на прага Четвъртата Индустриална Революция, която ще е по-драстична и по-бърза от всеки друг преход в историята. С това , много от нужните до сега умения за кариерен или бизнес успех ще останат в историята и новите умения ще бъдат тези , които роботиката няма да може да имитира. А това ще бъдат умения като:
Творчество – умението да използваш въображението си за създаване на нови, оригинални идеи

Емоционална Интелигентност – контрола и изразяването на собствените емоции, както и разбирането и взимането в предвид на тези на заобикалящите те. 

Критично мислене – способността да анализираме и решаваме сложни проблеми, раждаме иновативни решения чрез логика и разсъждение.

Умения за висококачествена комуникация – докато машините ще отнемат много от елементарните задачи и решения, комуникацията на нови идеи , обсъждането, работата в екип и други soft skills ще бъдат от съществена важност

Умението за ръководство– няма нужда да споменаваме дори какво означава това. Има много различни ръководнически стилове и сме запознати от каква важност са .

    Разбира се, има и други фактори за успех, но основната насоченост ще бъде към това да използваме възможностите на мозъка си до краен предел, да се адаптираме бързо и успешно към увеличаващата се скорост на промените в света и да раждаме идеи и използваме създали се възможности.

    И ако всички тези умения ви звучат познато, най – вероятно следите нас от MiniBoss Business School внимателно. Точно това са уменията , залегнали в нашата 8 годишна програма за деца и тийнейджъри, бъдещи лидери и предприемачи. 

    На пазара и дори бавно в публичните образователни сфери се появяват компании и инициативи, които тренират финансова грамотност, програмиране, отделни умения, както и предприемачество на теория. Но пълните програми, където децата не само учат теория , но СЪЗДАВАТ истински бизнеси с продължение на години, липсва. Колкото и да учим и дори с най-добрите и успешни преподаватели, децата развиват истински умения, като вършат сами и използват знанието си в ПРАКТИКА. Децата също получават подкрепа и финанси от истински предприемачи и лидери , но ПОСТИЖЕНИЯТА са техни

    Многогодишна, надграждаща система е как добиваме това, което ще ни служи в бъдеще. Ако искате децата ви да са най-подготвени за света , в които ще израстнат, ако искате да са лидерите на бъдещото общество, мястото им е с нас в MiniBoss Business School Bulgaria.
 

P.S. Темата за нови умения за успех в бъдеще не повдигаме само ние в MiniBoss Business School. По долу посочените линкове за допълително четене (на Английски) можете да се запознаете с мнението и на други експерти.

MiniBoss Business School International

Онлайн магазин MINIBOSS

Кен Робинсън Нов поглед към образователната система

ДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТВАРЯНЕ НА БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ МИНИБОС В СТРАНАТА СИ

ДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТВАРЯНЕ НА БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ МИНИБОС В СТРАНАТА СИ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ЗА MASTER FRANCHISE (правото на изключителна собственост за франчайзинг във вашата страна, регион, град, област)

MINIBOSS GLOBAL

ABOUT MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL (RU)