УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ. ЗАЩО ДА ПРИВЛИЧАМЕ ДЕЦАТА КЪМ ТОЗИ ПРОЦЕС


Основната отговорност за финансово възпитание на децата се пада на родителите.

Често децата изобщо не са включени в управлението на финансите в семейството и от там, много родители смятат, че след като децата нямат умения за управление на пари, изобщо не ги включват в този процес. Така децата често и в последствие нямат и понятие за управлението на своите финанси в бъдеще. Други не искат да обезспокояват децата си с управлението на парите, защото смятат че при липсата им това би донесло допълнителен стрес на децата. Така децата няма как да се сблъскат с отговорността и уменията да управляват своите финансови средства.

Най-важните неща за успеха и добиването на умения, които превръщат обучението в MiniBoss Business School в крайно ефективно и полезно начинание.


 В системата на MiniBoss International Business School съществуват много иновативни и дори патентовани компоненти, които превръщат обучението при нас в крайно ефективно и полезно начинание. Но безспорно най-отличителното и едно от най-важните неща за успеха и добиването на умения при нас, това са нашите 3 ежегодни Форума за представяне на проекти. 

MiniBoss Business School International

Онлайн магазин MINIBOSS

Кен Робинсън Нов поглед към образователната система

ДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТВАРЯНЕ НА БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ МИНИБОС В СТРАНАТА СИ

ДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТВАРЯНЕ НА БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ МИНИБОС В СТРАНАТА СИ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ЗА MASTER FRANCHISE (правото на изключителна собственост за франчайзинг във вашата страна, регион, град, област)

MINIBOSS GLOBAL

ABOUT MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL (RU)